โปรแกรม

เพิ่มเติม


Stock Management

โปรแกรมสต๊อกสินค้า
1,040.-

SmartHome Control

บ้านอัจฉริยะ
5,000.-

JMoney

โปรแกรมจัดการด้านการเงินขนาดเล็ก
390.-

NetApps Field Service Manager

โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง
1,200.-

iService 1.0

ระบบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
590.-