โปรแกรม

เพิ่มเติม


jPOS

ระบบร้านค้าปลีก ส่ง มินิมาร์ท
2,000.-

bookrent

โปรแกรมเช่ายืมหนังสือ
2,200.-

CarSYS

โปรแกรมจองและบริหารงานรถ
2,650.-

Tour Booking System

แอพระบบจองทัวร์ ออนไลน์ (Android)
890.-

DocSYS

โปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์
2,650.-