โปรแกรม

เพิ่มเติม


jShop

โปรแกรมขายสินค้าร้านค้า
590.-

EsPosSoft

ระบบเช่า-ซื้อสินค้า
2,500.-

iService 1.0

ระบบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
590.-

JMoney

โปรแกรมจัดการด้านการเงินขนาดเล็ก
390.-

Point of Sale and Inventory Management System

ระบบบริหารจัดการเคลื่อข่ายร้านขายอุปกรณ์ Tablet Pc และ Smart Phone
499.-