โปรแกรม

เพิ่มเติม


Stock Management

โปรแกรมสต๊อกสินค้า
1,040.-

small inventory

ระบบจัดการวัสดุสำนักงาน
4,500.-

jcute-shop

โปรแกรมขายหน้าร้าน
550.-

Point of Sale and Inventory Management System

ระบบบริหารจัดการเคลื่อข่ายร้านขายอุปกรณ์ Tablet Pc และ Smart Phone
499.-

iFund

โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ออนไลน์
850.-