โปรแกรม

เพิ่มเติม


E-commerce of Comall Shop

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบการแจ้งซ่อมร้านโคมอ ช็อป
7,500.-

ITRepair1.0

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
899.-

โปรแกรมขายหน้าร้าน ทดลองใช้ฟรี

โปรแกรมขายหน้าร้าน ทดลองใช้ฟรี
0.-

Sale Forecast System

ระบบพยากรณ์การขาย
390.-

Point of Sale and Inventory Management System

ระบบบริหารจัดการเคลื่อข่ายร้านขายอุปกรณ์ Tablet Pc และ Smart Phone
499.-