โปรแกรม

เพิ่มเติม


EsPosSoft

ระบบเช่า-ซื้อสินค้า
2,500.-

Point of Sale and Inventory Management System

ระบบบริหารจัดการเคลื่อข่ายร้านขายอุปกรณ์ Tablet Pc และ Smart Phone
499.-

small inventory

ระบบจัดการวัสดุสำนักงาน
4,500.-

iLeave Web Application v.2.0

ระบบการลางานออนไลน์ เวอร์ชั่น 2.0
950.-

bookrent

โปรแกรมเช่ายืมหนังสือ
2,200.-