โปรแกรม

เพิ่มเติม


mini-POS

โปรแกรมร้านค้าขนาดเล็ก
590.-

EsPosSoft

ระบบเช่า-ซื้อสินค้า
2,500.-

Book rent Project

โปรแกรมร้านเช่า-คืน หนังสือ
500.-

NetApps Field Service Manager

โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง
1,200.-

ITRepair1.0

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
899.-