โปรแกรม

เพิ่มเติม


Inschecks Booking

ระบบจองออนไลน์สำหรับโรงแรม/ทัวร์
9,000.-

mini-POS

โปรแกรมร้านค้าขนาดเล็ก
590.-

Book rent Project

โปรแกรมร้านเช่า-คืน หนังสือ
500.-

jPOS

ระบบร้านค้าปลีก ส่ง มินิมาร์ท
2,000.-

Point of Sale and Inventory Management System

ระบบบริหารจัดการเคลื่อข่ายร้านขายอุปกรณ์ Tablet Pc และ Smart Phone
499.-