บ้านอัจฉริยะ

SmartHome Control

บ้านอัจฉริยะ

ราคา 5,000 บาท

สั่งซื้อโดยติดต่อผู้ผลิตโดยตรง

3,014 views

คำอธิบาย

ราคา: 5,000 บาท
เงื่อนไขราคา: เริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนของห้อง และ อุปกรณ์
SoruceCode: ไม่มี
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Android 4.0 ขึ้นไป
ผู้ผลิต: PondThaiTay

วิธีการสั่งซื้อ/ติดต่อสอบถาม

Website : http://www.cm-smarthome.com/
โทร. 080-7911344

รายละเอียด

1.ผู้ใช้สามารถ เปิด/ปิด ไฟ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่าน Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android ได้ 

2.ผู้ใช้สามารถตั้งเวลา เปิด/ปิด ไฟ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่าน Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android ได้ 

3.ผู้ใช้สามารถดูเวลาการทำงานของหลอดไฟ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ 

4.ผู้ใช้สามารถดูเวลาการทำงานสะสมตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันของหลอดไฟ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ 

5.ผู้ใช้สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ (ภาษาอังกฤษ)

6.ผู้ใช้สามารถดูผลสรุปการใช้งานของหลอดไฟ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ในรูปแบบของกราฟ ได้ (หน่วยไฟฟ้า)

7.ผู้ใช้สามารถเลือก โหมดการทำงานได้  3 โหมด ได้แก่ 

  1. โหมดประหยัดพลังงาน
  2. โหมดปรับความสว่างตามผู้ใช้
  3. โหมดสว่างเต็มที่

ปล.ผู้ใช้จะได้รับ Application และอุปกรณ์ควบคุม