ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบการแจ้งซ่อมร้านโคมอ ช็อป

E-commerce of Comall Shop

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบการแจ้งซ่อมร้านโคมอ ช็อป

ราคา 7,500 บาท

สั่งซื้อโดยติดต่อผู้ผลิตโดยตรง

2,397 views

คำอธิบาย

ราคา: 7,500 บาท
เงื่อนไขราคา: โปรแกรม+เอกสารโปรเจคจบ
SoruceCode: มี
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows
ผู้ผลิต: PaEsPladilok

วิธีการสั่งซื้อ/ติดต่อสอบถาม

คุณเป้ 083-766-9555 
E-mail :: Pladilok_R@hotmail.com

 

รายละเอียด

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์+พร้อมระบบการแจ้งซ่อม+เอกสารครบสามารถนำไปดัดแปลงแก้ไขได้ หรือนำไปพัฒนาต่อเพื่อเป็นแนวทางได้ครับ 

1.5 ขอบเขตการจัดทำโครงการ

                                ระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านโคมอ ช็อป ได้ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงแบ่งส่วนการทำงานดังต่อไปนี้  

  1.5.1 ส่วนหน้าร้านค้า (Front Office) คือหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ระบบ

      1.5.1.1 ด้านข้อมูล ระบบสามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลสมาชิก

- ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

- ข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

- ข้อมูลการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

- ข้อมูลการชำระเงิน

- ข้อมูลกระทู้ถาม – ตอบ

- ข้อมูลติดต่อสอบถาม

- ข้อมูลสินค้า

- ข้อมูลจุดสั่งซื้อ

- ข้อมูลหมวดหมู่สินค้า

- ข้อมูลแจ้งการชำระเงิน

- ข้อมูลการส่งสินค้า

- ข้อมูลสินค้าขายดี

- ข้อมูลสินค้าโปรโมชั่น

- ข้อมูลประกาศข่าวสารทางร้าน  

      1.5.1.2 ด้านการประมวลผล ระบบสามารถทำการจัดการข้อมูลได้ดังนี้

- ประมวลผลข้อมูลการเข้าระบบของสมาชิก

- คำนวณยอดรวมในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

- คำนวณจำนวนสินค้าของการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

- คำนวณการชำระเงิน

- คำนวณสถานะของการสั่งซื้อ (ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า)

- ประมวลผลสถิติการเข้าใช้งาน

- ประมวลผลระบบตะกร้า

- ตรวจสอบสถานะของสินค้า

        1.5.1.3 ด้านรายงาน ระบบสามารถแสดงผล ระบบสามารถแสดงผลได้ดังนี้

- แสดงผลข้อมูลสมาชิก

- แสดงผลข้อมูลสินค้า ออกเป็นประเภทสินค้าตามชนิดของสินค้า

- แสดงข้อมูลสินค้าขายดี 10 อันดับ

- แสดงข้อมูลสินค้าที่อยู่ในช่วงส่งเสริมการขาย(สินค้าโปรโมชั่น)

- แสดงรูปภาพประกอบของสินค้าและรายละเอียดสินค้าแต่ละชนิด

- แสดงรายงานการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง

- แสดงรายงานการยืนยันในการสั่งซื้อสินค้า

- แสดงการยกเลิกในการสั่งสินค้า

- แสดงเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้า

- แสดงรายงานตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า

- แสดงรายงานการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแต่ละราย

- แสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของสินค้าของร้าน

- แสดงข้อมูลกระทู้ถาม-ตอบ

- แสดงข้อมูลสินค้าล่าสุด 10 อันดับ

- ข้อมูลสถิติการเข้าใช้งาน

- สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าตามรหัสสินค้า

- สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าตามชื่อสินค้า

1.5.2 ส่วนหลังร้าน (Back Office) คือหน้าจอที่เกี่ยวกับการจัดการระบบของร้าน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ

                        1.5.2.1 ด้านข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถทำการ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลสมาชิก

- ข้อมูลข้อความทักทาย

- ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลการชำระเงิน

- ข้อมูลกระทู้ถาม-ตอบ

- ข้อมูลร้านค้า

- ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลสินค้า

- ข้อมูลประเภทสินค้า

- ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

- ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

- ข้อมูลการส่งเสริมการขาย

- ข้อมูลสินค้าขายดี 10 อันดับ

- ข้อมูลสต็อกสินค้า

- ข้อมูลสถิติการใช้งาน

          1.5.2.2 ด้านการประมวลผลระบบ ระบบสามารถประมวลผล

- ประมวลผลการเข้าสู่ระบบของสมาชิก

 - ประมวลผลการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแล

-  คำนวณจำนวนสินค้าของการสั่งซื้อแต่ละครั้งของลูกค้า

- คำนวณยอดรวมในการสั่งซื้อแต่ละครั้งของลูกค้า

- คำนวณการชำระเงิน

- คำนวณค่าจัดส่งสินค้า

- คำนวณยอดขายในแต่ละวัน / เดือน / ปี

- คำนวณสถานะของการสั่งซื้อ(ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า)

- ประมวลผลการสถิติการเข้าใช้งาน

- ประมวลผลข้อมูลจัดกระทู้ถาม-ตอบ ทางเว็บบอร์ด

- ประมวลผลข้อมูลประเภทสินค้า

- ประมวลผลข้อมูลสินค้าทั้งหมด

- ประมวลผลข้อมูลสินค้าที่ใกล้หมด

- ประมวลผลข้อมูลสินค้าใหม่

- ประมวลผลข้อมูลสินค้าขายดี

- ประมวลผลสถิติการสั่งซื้อสินค้า รายวัน รายเดือน รายปี ตามช่วง

- ประมวลผลข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

         1.5.2.3 ด้านรายงาน ระบบสามารถแสดงผลได้ดังนี้

- ข้อมูลสถิติการเข้าใช้งาน

- รายงานข้อมูลสมาชิก

- รายงานสินค้าทั้งหมด

- รายงานสินค้าที่ใกล้หมด

- รายงานสินค้าใหม่

- รายงานสินค้าขายดี

- รายงานสรุปยอดการสั่งซื้อสินค้า รายวัน รายเดือน รายปี ตามช่วง

- รายงานสรุปยอดขายสินค้า รายวัน รายเดือน รายปี ตามช่วง

- รายงานข้อมูลการชำระเงิน

- รายงานการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละคน

- รายงานสินค้าขายดี 10 อัน

- รายงานการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

สอบถามรายละเอียด 083-766-9555