ระบบหอพักนักศึกษา

Dormitory_Project

ระบบหอพักนักศึกษา

ราคา 250 บาท

สั่งซื้อโดยติดต่อผู้ผลิตโดยตรง

3,445 views

คำอธิบาย

ราคา: 250 บาท
เงื่อนไขราคา:
SoruceCode: มี
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ:
ผู้ผลิต: อรนุช ชะโลมทิพย์

วิธีการสั่งซื้อ/ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0859016060

และทางอีเมล์ n.chalomtip@gmail.com

รายละเอียด

ระบบติดต่อฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MSSQL