โปรแกรมจองและบริหารงานรถ

CarSYS

โปรแกรมจองและบริหารงานรถ

ราคา 2,650 บาท

สั่งซื้อโดยติดต่อผู้ผลิตโดยตรง

4,127 views

คำอธิบาย

ราคา: 2,650 บาท
เงื่อนไขราคา: ราคาถูกลดสุดๆ
SoruceCode: มี
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows + Linux (PHP 5.3.28+)
ผู้ผลิต: GoodlyThink

วิธีการสั่งซื้อ/ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสั่งซื้อ, สอบถามการใช้งานได้ที่

ฝ่ายบริการลูกค้า GoodlyThink 097-335-5896

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทดลองใช้งาน และ ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์ www.goodlythink.com

รายละเอียด

  • สามารถจองรถแบบช่วงวันที่ได้ (มากกว่า 1 วัน) และสามารถจองช่วงเวลาต่อกันได้
  • ระบบจะทำการค้นหารถที่ว่างให้อัตโนมัติ จากช่วงวันที่/เวลาที่ผู้จองต้องการ
  • การเก็บข้อมูลรายการจอง และเก็บข้อมูลรายการใช้รถ จะแยกอิสระต่อกัน กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องทำรายการจองก็สามารถบันทึกการใช้งานรถได้ หรือ สามารถบันทึกรายการใช้รถ โดยเรียกข้อมูลต้นแบบจากรายการจองได้ (ทำให้ไม่ต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานในการใช้รถ เช่น ทะเบียน, วันเวลาที่ใช้, สถานที่ ฯลฯ
  • บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการจองหรือใช้รถได้ เช่น ค่าช่าใช้รถ, ค่าน้ำมัน, รายรับอื่นๆ, รายจ่ายอื่นๆ
  • สามารถกำหนดอัตราค่าเช่าใช้รถได้ แบบเป็นนาที (และมีระบบแปลงหน่วย วัน, ชั่วโมง เป็นจำนวนเงินต่อนาทีให้)
  • มีระบบรับคืนรถ ในกรณีที่มีการจองใช้รถ
  • ฯลฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทดลองใช้งาน และ ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์ www.goodlythink.com