โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ออนไลน์

iFund

โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ออนไลน์

ราคา 850 บาท

สั่งซื้อโดยติดต่อผู้ผลิตโดยตรง

3,314 views

คำอธิบาย

ราคา: 850 บาท
เงื่อนไขราคา:
SoruceCode: มี
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: windows,mac os x,linux
ผู้ผลิต: วรพงษ์ จิรวัฒน์

วิธีการสั่งซื้อ/ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ ได้ที่ คุณวรพงษ์

โทรศัพท์ 087-1826361

ทุกวัน จันทร์ ถึง อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อีเมลล์ plomplam.2@gmail.com

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย
เลขที่บัญชี 523-2-09866-4
ชื่อบัญชี NARONG KREACHOMPU

 

รายละเอียด

โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ออนไลน์ พัฒนาด้วยภาษา PHP ภายใต้กรอบการทำงานของเฟรมเวิร์ค     Yii Framework ตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนการทำงานของกองทุนหมู่บ้าน ทำให้การบริหารงานกองทุนเป็นไปได้สะดวก มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยฟีเจอร์การใช้งาน อาธิ เช่น การออกรายงานทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน บันทึกรายการรับฝากเงิน และระบบบริหารจัดการการกู้ยืมเงิน Flowchart เป็นต้น

ในระบบประกอบด้วย ผู้ใช้งาน 3 ส่วน คือ คณะกรรมการ เหรัญญิก(ผู้ดูแลระบบ) และสมาชิก