โปรแกรมร้านค้าขนาดเล็ก

mini-POS

โปรแกรมร้านค้าขนาดเล็ก

ราคา 590 บาท

สั่งซื้อโดยติดต่อผู้ผลิตโดยตรง

4,010 views

คำอธิบาย

ราคา: 590 บาท
เงื่อนไขราคา:
SoruceCode: มี
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows, Linux, Mac
ผู้ผลิต: ถาวร ศรีเสนพิลา

วิธีการสั่งซื้อ/ติดต่อสอบถาม

Tel. 086 877 6053
Email. thekaroe@hotmail.com
website. www.pingpongsoft.com, www.javathailand.com
ถาวร ศรีเสนพิลา

ธ.ไทยพานิชย์ 869 212 7177 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล ฯ

รายละเอียด

 • รองรับการเข้าใช้แบบ Login
 • มีผู้ใช้ 2 ระดับคือ ผู้จัดการร้าน และพนักงานร้าน
 • บันทึกประเภทสินค้าได้
 • บันทึกสินค้าได้ ไม่จำกัดรายการ
 • บันทึกรับเข้าสต้อกได้
 • บันทึกรายการขายได้
 • บันทึกรับคืนสินค้าได้
 • พิมพ์บิล ตอนขายได้
 • ตัดสต้อกอัตโนมัติ
 • เช็คสต้อกได้
 • ตรวจสอบยอดขายประจำวันได้
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
 • จัดการข้อมูล พนักงานร้านได้
 • รายงานยอดขายประจำวัน
 • รายงานสต้อกสินค้าคงเหลือ
 • ฯลฯ